Inr

Inr-verdien brukes til å vurdere blodproppene. Les hva det betyr når inr-verdien er for lav eller for høy!

Inr

den INR Uttrykker hvor fort blodproppene er Det refererer til en standard av Verdens helseorganisasjon (WHO) og erstatter den tidligere ofte fastlagte hurtigverdien for bedre sammenligning. Les mer her: Hva er INR verdien? Når blir han utnevnt? Når er INR-verdien normal? Hvordan kan han avvike opp eller ned?

Produktoversikt

INR

 • Hva er INR-verdien?

 • Når bestemmer du INR-verdien?

 • INR / Hurtigverditabell

 • Når er INR-verdien for lav?

 • Når er INR-verdien for høy?

 • Hva skal jeg gjøre hvis INR-verdien endres?

Hva er INR-verdien?

Den internasjonale normaliserte forholdet (INR) er en laboratorietest for blodpropp. Den oppdager den blodkoaguleringsfaktorer V, VII, X og II. For bestemmelse av INR-verdien, blir koaguleringstiden for blodplasma fra en pasient, delt på koagulasjonstid av en normal plasmastandard.

Tidligere ble den såkalte hurtigverdien (også kalt "tromboplastintid") ofte målt i stedet for INR-verdien. Imidlertid har det ulempen at resultatet er høyt avhengig av prøvefrekvens og metode. I motsetning er INR-verdien standardisert og derfor mer sammenlignbar.

Når bestemmer du INR-verdien?

Legen bestemmer INR verdien i følgende tilfeller:

 • mistenkt vitamin K-mangel
 • å kontrollere behandling med vitamin K-antagonister (fenprocoumon, warfarin) for å forhindre blodpropper (som lungeemboli)
 • for evaluering av leverfunksjon i alvorlige leversykdommer (for eksempel leverskade forårsaket av sopptoksiner)
 • å utelukke en blodkoagulasjonsforstyrrelse før en planlagt kirurgi
 • mistanke om blødning, for eksempel på grunn av langvarig og spesielt tung menstruasjon eller blødning i leddene

INR / Hurtigverditabell

Følgende tabell viser hvor mye INR-verdien skal være hos friske voksne og hos pasienter på kumarin antikoagulant terapi:

INR

Quick-verdi

voksen

0,85 - 1,15

70 - 130 %

Behandling med coumariner

2,0 - 3,5

15 - 36 %

Viktig: INR og protrombin-tid er omvendt proporsjonale med hverandre, noe som fremgår av den INR verditabellen eller Quick-verdi tabell: Er blodnivået INR redusert, Quick-verdien økes, og vice versa (redusert protrombintid, INR økt).

Når er INR-verdien for lav?

Hvis INR-verdien senkes, er Quick-verdien for høy. Årsaker er for eksempel inntaket av visse antibiotika (cefalosporiner eller penicilliner). Også antispasmodiske stoffer (antikonvulsiva midler) kan senke INR-verdien eller øke Quick-verdien. Imidlertid er en redusert INR-verdi ikke en indikasjon på en sykdom og krever vanligvis ingen nærmere avklaring.

Når er INR-verdien for høy?

En økt INR-verdi (og tilsvarende en nedsatt hurtigverdi) indikerer at blodproppene ikke virker så vel som et sunt menneske. Dette kan for eksempel ha følgende årsaker:

 • Mangel på visse koagulasjonsfaktorer (for eksempel fibrinogen)
 • Bruk av perorale antikoagulantia (antikoagulantia)
 • K-vitaminmangel, for eksempel i alvorlig leversykdom eller cøliaki
 • Ta visse medisiner (barbiturater, acetylsalisylsyre, heparin, kumarin og andre)

Dessuten kan upassende blodinnsamling eller håndtering av blodprøven føre til feil forhøyede INR-nivåer. Dette skjer for eksempel hvis turen har blitt plassert for lenge på pasientens overarm eller blodoppsamlingsrøret ikke er tilstrekkelig fylt med blod før blodet tas.

Hva skal jeg gjøre hvis INR-verdien endres?

Hvis det er en avvik fra standardverdien til INR, må årsaken oppdages. Ved forhøyede nivåer før en planlagt operasjon må legen først utelukke at pasienten har forstyrret blodpropp. Om nødvendig må operasjonen utsettes til fullføring av denne diagnostiske prosedyren. Hvis det er en diettrelatert vitamin K-mangel, kan dette løses ved en substitusjonsbehandling. Det vil si at pasienten mottar vitamin K-tilskudd til mangelen er balansert og blodproppene er tilbake til normal.

Avvik fra INR-standarden er like ønskelig for pasienter som blir behandlet med antikoagulantia på grunn av en underliggende sykdom. For eksempel søktes pasienter med atrieflimmer en INR-verdi på mellom 2,0 og 3,0 hos pasienter med en mekanisk hjerteventil INR fra 2,0 til 3,5.


Liker Du Dette? Del Med Venner: