Indikasjoner vaksinasjoner

Nyttige vaksiner med økt risiko for personer og til medlemmer av bestemte alder eller risikogrupper.

Indikasjoner vaksinasjoner

Vaksinasjon ved økt risiko for personer og til medlemmer av bestemte alder eller risikogrupper:

 • TBE
 • Haemophilus influenzae type b (Hib)
 • Hepatitt A (HA)
 • Hepatitt B (HB)
 • influensa
 • meslinger
 • meningokokk
 • kusma
 • kikhoste
 • pneumokokk
 • poliomyelitt
 • røde hunder
 • rabies
 • varicella

TBE

TBE stür for kryssbüren meningoencefalitt, en kryssbüret virusinfeksjon som kan føre til meningitt. Bare en liten del av kryssene overfører patogenen til FSME. Imidlertid er det i enkelte omrüder (f.eks. Østerrike, Bayern, Odenwald, Sßdbaden) flere smittede flütt og infeksjonsrisikoen er betydelig økt. Vaksinasjon anbefales for skogsarbeidere eller for de som tilbringer ferien i FSME-truede skogsomrüder. Hvert ür blir oppdaterte kart over de truede omrüdene publisert.
Komplikasjoner av sykdommen: Bare hos noen pasienter, for det meste voksne, er det en farlig infeksjon i hjernen.
Vaksinasjon: Den beste tiden ĂĽ vaksinere er vinter eller vĂĽr. To vaksinasjoner er gitt hver 4. uke og ett ĂĽr etter vaksinering.
Komplikasjoner av vaksinen: rødhet og hevelse pü injeksjonsstedet, feber og kroppssmerter kan oppstü. I tillegg har allergier og nerveskade oppstütt.
Beskyttelsestid: ca. 5 ĂĽr.

Haemophilus influenzae type b

Vaksinen mot Haemophilus influenzae type b er en standardvaksine for barn, som en indikasjonsvaccine gjelder den bare for personer med anatomisk eller funksjonell aspleni, sĂĽ fravĂŚret av milten.

Hepatitt A (HA)

Indikasjonsvaksinasjon for

 • Personer med seksuell oppførsel med stor infeksjonsrisiko
 • Personer med hyppig overføring av blodkomponenter, f.eks. Som hemofili eller sykdommer i lever / lever involvering
 • Innbyggere i psykisk helseinstitusjoner eller lignende omsorgsfasiliteter for personer med adferds- eller cerebral dysfunksjon

Yrkesmessige indikasjoner

 • HA-truede ansatte i helsetjenesten, f.eks. Barn, infeksjonsmedisin, psykiatrisk og velferdsinstitusjon, asylsøkende hjem; ved kontakt med muligens smittsom stol truet med inkl. praktikanter, studenter
 • Aktivitet (inkludert kjøkken og rengjøring) i barnehager, barnehjem u. ä.

Merknader om yrkesindikasjon

I disse tilfellene blir vaksinen overført av arbeidsgiveren og ikke av lovbestemt helseforsikring

 • Fasiliteter for funksjonshemmede, barneavdelinger (aktiviteter som involverer vanlig kontakt med stolen i omsorg for smĂĽ barn eller omsorg for funksjonshemmede);

 • Stolaboratorier (vanlige aktiviteter med avføringstester);

 • Renseanlegg, kloakk (aktiviteter i regelmessig kontakt med avløpsvann som inneholder feces eller gjenstander som er forurenset med avføring);

 • Forskningsanlegg / laboratorier (regelmessige aktiviteter med mulighet for kontakt med infiserte prøver eller mistenkte prøver eller med patogenholdige eller forurensede gjenstander eller materialer).

Hepatitt B (HB)

Indikasjonsvaksinasjon for

 • Personer med alvorlig hepatitt B sykdom pĂĽ grunn av eksisterende eller forventet HIV-positive, hepatitt C-positive eller dialysepasienter
 • Personer med økt risiko for ikke-yrkesmessig eksponering, f.eks. B. Kontakt med HBsAg-bĂŚrere i familie / delt bolig, seksuell oppførsel med høy infeksjonsrisiko, i. v. Narkotikabrukere, fengselsfangere eller, hvor det er hensiktsmessig, pasienter i psykiatriske institusjoner

Yrkesmessige indikasjoner

 • Personer med økt yrkeseksponeringsrisiko, f.eks. Første reagerer, politibetjente, personale pĂĽ anlegg der det forventes en økt forekomst av personer som er infisert med hepatitt B (f. Eks. Fengsler, asylsøkende hjem, fasiliteter for funksjonshemmede)

Merknader om yrkesindikasjon

I disse tilfellene blir vaksinen overtatt av arbeidsgiveren og ikke av lovbestemt helseforsikring:

 • Fasiliteter for medisinsk undersøkelse, behandling og omsorg for funksjonshemmede og omsorg for funksjonshemmede, herunder omsorg og vedlikehold av disse fasilitetene (aktiviteter som regelmessig og i større grad involverer kontakt med kroppsvĂŚsker, sekreter eller vev spesielt aktiviteter med økt risiko for skade eller risiko for sprut- og aerosoldannelse);
 • Nød- og redningstjenester (eksponeringsforhold som ovenfor);
 • Patologi (eksponeringsbetingelser som før);
 • Forskningsanlegg / laboratorier (regelmessige aktiviteter med mulighet for kontakt med infiserte prøver eller mistenkte prøver eller til gjenstander eller materialer som inneholder eller er forurenset med

influensa

Indikasjonsvaksinasjon for

 • Barn, ungdom og voksne med økte helserisiko som følge av en primĂŚr tilstand - for eksempel Som kroniske luftveissykdommer (inkludert astma og COPD), kronisk hjerte-, lever- og nyresykdommer, diabetes og andre metabolske sykdommer, multippel sklerose utløst ved infeksjoner skuffer og andre i alvorlighetsgrad sammenlign kroniske nevrologiske sykdommer som forĂĽrsaker respiratoriske begrensninger kan personer med medfødt eller oppnĂĽdd immunfeil med T og / eller B-cellular restfunksjon, HIV-infeksjon
 • alle gravide kvinner fra 2. trimester, med økt helserisiko som følge av en primĂŚr sykdom fra 1. trimester
 • Innbyggere i pensjon eller sykehjem
 • Personer som kan fungere som en potensiell infeksjonskilde for de som er i fare.

Yrkesmessige indikasjoner

 • Personer med økt risiko, f.eks. For eksempel, medisinsk personell, personer i anlegg med omfattende offentlig trafikk, og personer som kan fungere som en potensiell infeksjonskilde for de som er i fare;
 • Personer med økt risiko ved direkte kontakt med fjĂŚrfe og ville fugler.

Merknader om yrkesindikasjon

I disse tilfellene blir vaksinen overtatt av arbeidsgiveren og ikke av lovbestemt helseforsikring:

Forskningsinstitusjoner / Referanse Laboratories (vanlige aktiviteter hvor kontakt med infiserte dyr / prøve, mistenkt prøver eller sykdoms mistenkt dyr, samt patogen-inneholdende eller forurensede gjenstander eller materialer nür de gjør overføringsbanen er lagt til).

meslinger

Yrkesmessige indikasjoner

Enkelt vaksinasjon, fortrinnsvis med en MMR-vaksine
For personer født etter 1970 ≥ 18 år som ikke er vaccinert
- ble vaksinert bare en gang i barndommen
- har uklar vaksinasjonsstatus
og i helsetjenesten (unntatt barneleger) og
assistere med immundefekter samt i lokalsamfunn (unntatt omsorg og omsorg for barnehagebarn).

Merknader om yrkesindikasjon

I disse tilfellene blir vaksinen overtatt av arbeidsgiveren og ikke av lovbestemt helseforsikring:

 • Anlegg for medisinsk undersøkelse, behandling og omsorg for barn og barnehage (regelmessig, direkte kontakt med barn);
 • Forskningsanlegg / laboratorier (regelmessige aktiviteter med mulighet for kontakt med infiserte prøver eller mistenkte prøver eller med patogenholdige eller forurensede gjenstander eller materialer).

meningokokk

Meningokokker blir overført ved drüpeinfeksjon. Bakteriene settes i nasopharyngeal-rommet. Ikke alle operatører blir syk, men det kan infisere andre.
Meningokokkinfeksjoner er mest vanlige i det første ür av livet og hos ungdom i alderen 15-18 ür. Risikoen for sykdom øker gjennom røyking, alkohol, forblir i trange rom eller med felles sovende arrangementer. Meningokokkinfeksjon begynner med høy feber, oppkast, hodepine, nakkestivhet og kan forürsake meningitt. Vaksinasjon anbefales student reise hvor vaksinasjon i land mot meningokokk nür du reiser til omrüder med høy risiko, spesielt beiengem kontakt med lokalbefolkningen, med elever, og sÌrlig helserisiko (immunsvikt, aspleni, hypogammaglobulinemi) og toppet sykdomsutbrudd, for eksempel, i barnefasilitetene, studentboliger, pensjonskoler) pü anbefaling av helsemyndighetene.
Komplikasjoner av sykdommen: meningitt, dødsfarlig blodforgiftning, hørselshemmede, kranial nerveparese, utviklingsforstyrrelser.
Vaksine: Barn over 2 ĂĽr og voksne blir vaksinert 1 gang. Vaksinen beskytter ikke mot alle typer meningokokker. Beskyttelsestiden til vaksinen er ca. 3 ĂĽr.

Indikasjonsvaksinasjon for

helse i fare: mennesker med medfødt eller ervervet immunsvikt med T- og / eller B-cellerestfunksjon, spesielt komplement / Properdindefekte, hypogammaglobulinemi, aspleni.

Merknader om yrkesindikasjon

I disse tilfellene blir vaksinen overtatt av arbeidsgiveren og ikke av lovbestemt helseforsikring:

 • Forskningsinstitusjoner / Referanse Laboratories (vanlige aktiviteter med kontaktmuligheter med infiserte dyr / prøver antatt prøver eller eventuelt syke dyr sĂĽvel som patogen-inneholdende eller forurensede gjenstander eller materialer nĂĽr de gjør overføringsveien er angitt).

kikhoste

Indikasjonsvaksinasjon for

Hvis ingen pertussis vaksinasjon har funnet sted de siste ti ürene, bør

 • Fødselsdags kvinner;
 • Tight husholdningskontakter (foreldre, søsken) og omsorgspersoner (f.eks. Som dagmammaer, barnevakter, besteforeldre, om nødvendig) fikk en dose av kikhoste vaksine mulige fire uker før fødselen av barnet.

Hvis vaksinen ikke ble gitt før unnfangelsen, bør moren helst bli vaksinert de første dagene etter fødselen av barnet.

Yrkesmessige indikasjoner

det har vÌrt noen kikhostevaksine gitt at det i de siste ti ürene, bør ansatte fü en dose sükalte kikhostevaksine i umiddelbar pasientbehandling pü sykehus og legekontorer, direkte omsorg for gravide og obstetrikk og i samfunnet fasiliteter.

Merknader om yrkesindikasjon

I disse tilfellene blir vaksinen overtatt av arbeidsgiveren og ikke av lovbestemt helseforsikring:

 • Anlegg for medisinsk undersøkelse, behandling og omsorg for barn og barnehage (regelmessig, direkte kontakt med barn);
 • Forskningsanlegg / laboratorier (regelmessige aktiviteter med mulighet for kontakt med infiserte prøver eller mistenkte prøver eller med patogenholdige eller forurensede gjenstander eller materialer).

pneumokokk

Pneumokokker overføres ved drüpe-infeksjon, og er ofte tilstede i nese og hals uten ü vÌre trigger symptomer slik som otitis media, lungebetennelse eller meningitt.
I fare er imidlertid spedbarn med underliggende sykdommer sü vel som eldre eller immunkompromitterte individer. Den allerede syke barn med diagnosen infeksjon vanligvis pü mellomørebetennelse med komplikasjoner i eldre eller immunsupprimerte voksne, lungene (lungebetennelse) er den vanligste sykdommen. Siden i alle tre gruppene er i hvert enkelt tilfelle ogsü en dødelig fare, er pneumokokkvaksinen til alle personer over 60 ür anbefales ogsü for alle barn, unge og voksne med økt helserisiko pü grunn av en underliggende sykdom, for eksempel:

 • kroniske lungesykdommer
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Lever- og nyresykdommer
 • Diabetes og andre metabolske sykdommer

Komplikasjoner av sykdommen: meningitt, perikarditt, blodforgiftning. Høy risiko for død blant utsatte mennesker.
Vaksinasjon: PrimÌr vaksinasjon i alderen 2, 3 og 4 og i alderen 11 til 14 müneder. Folk over 60 ür en gang. Ogsü for følgende risikogrupper:
Barn (fra 2 ür), ungdom og voksne med økte helserisiko pü grunn av en grunnleggende sykdom:

 • Medfødte og oppnĂĽdde immundefekter med T-og / eller B-cellulĂŚr restfunksjon, slik. B.:
  - hypogammaglobulinemi, komplement og korrektdinefeil
  - i funksjonell eller anatomisk asplenia
  - i seglcelleanemi
  - i sykdommer i bloddannende organer
  - i neoplastiske sykdommer
  - i HIV-infeksjoner
  - etter beinmargstransplantasjon
  - før organtransplantasjon og før du begynner immunosuppressiv terapi.
 • Kroniske sykdommer z. B.:
  - KardiovaskulĂŚre sykdommer
  - Sykdommer i luftveiene (inkludert astma og KOL)
  - Diabetes mellitus eller andre metabolske sykdommer
  - kronisk nyresykdom / nefrotisk syndrom
  - Nevrologiske sykdommer z. Som cerebral parese eller beslagssykdommer
  - CSF-fistel

poliomyelitt

Indikasjonsvaksinasjon for

For følgende grupper er en boostervaksinasjon angitt:
Reisende i regioner med risiko for infeksjon (den nüvÌrende epidemiologiske situasjonen bør noteres, sÌrlig WHO-rapporter)
Resettlere, flyktninger og asylsøkere som bor i felles innkvartering, nür de gür inn i polio risikoomrüder.

PĂĽ jobb

Medarbeider i kollektiv bolig for resettlere, flyktninger, asylsøkere; Medisinsk stab som kan ha nÌr kontakt med pasientene.

Merknader om yrkesindikasjon

I disse tilfellene blir vaksinen overtatt av arbeidsgiveren og ikke av lovbestemt helseforsikring:

Forskningsinstitusjoner / Referanse Laboratories (vanlige aktiviteter hvor kontakt med infiserte dyr / prøve, mistenkt prøver eller sykdoms mistenkt dyr, samt patogen-inneholdende eller forurensede gjenstander eller materialer nür de gjør overføringsbanen er lagt til).

røde hunder

Indikasjonsvaksinasjon for

To-times vaksinasjon for uvaccinert kvinner eller kvinner med uklar vaksinering ved barnealderen.
NĂĽr vaksinerte kvinner i fertil alder mottar en vaksine en gang.
PĂĽ jobb:
Uvaksinerte personer eller personer med uklar vaksinasjonsstatus i OPPSETT-gen obstetrikk og medisinsk behandling under svangerskapet og i Ge fellesskapsinstitusjonene (unntatt personell for ü støtte og omsorg for barn i førskolealder).

Merknader om yrkesindikasjon

I disse tilfellene blir vaksinen overtatt av arbeidsgiveren og ikke av lovbestemt helseforsikring:

 • Anlegg for medisinsk undersøkelse, behandling og omsorg for barn og barnehage (regelmessig, direkte kontakt med barn);
 • Forskningsanlegg / laboratorier (regelmessige aktiviteter med mulighet for kontakt med infiserte prøver eller mistenkte prøver eller med patogenholdige eller forurensede gjenstander eller materialer).

rabies

Rabies-vaksinasjoner anbefales spesielt for høyrisikogrupper som foresters, gamekeepers eller gartnere. Siden august 2003 er forebyggende vaksinering ogsü anbefalt for personer med yrkesmessig eller annen kontakt med flaggermus.Det bør ogsü vÌre vaksinert i alle fall etter et bitt fra en potensielt infisert dyr. Et ubehandlet rabies fører til døden.

Varicella (vannkopper patogen)

Vannkopper er forürsaket av varicella zoster virus. Sykdommen er i barndommen vanligvis ufarlig. men zoster virus kan vÌre svÌrt alvorlig for sürbare voksne, slik at vaksinasjons Komiteen anbefalte siden juli 2001 for alle 12-15 üringer som ikke har hatt vannkopper, den aktive vaksinasjon. I tillegg til helse sürbare personer, for eksempel for kreftpasienter eller helsepersonell i institusjoner. I tillegg, i følgende tilfeller en passiv vaksinasjon anbefales: Gravide og pasienter med dürlig immunstatus nür de har kommet i kontakt med vannkopper pasienter innen 5 dager eller innen 3 dager hvis kopper utslett ble observert i dem.
Vaksinasjon: En aktiv vaksine en tid Varizellenlebendimpfstoff, som en passiv vaksine Varizellenimmunglobulin.
Beskyttelse tid: levende vaksine beskytter for livet, beskytter immunoglobulin bare noen fĂĽ dager.

Indikasjonsvaksinasjon for

 • Seronegative kvinner med infertilitet
 • Seronegative pasienter før planlagt immunsuppressive The-terapi eller organtransplantasjon
 • Mottakelige pasienter med alvorlig atopisk dermatitt
 • Mottakelige pasienter med nĂŚr kontakt med de under punkt 2 til 3 foregĂĽende.

PĂĽ jobb

Seronegative personell i helsetjenesten, sĂŚrlig pĂĽ omrĂĽdene onkologi, gynekologi / obstetrikk, intensivbehandling og i omsorgen for immunsvikt.

Merknader om yrkesindikasjon

I disse tilfellene blir vaksinen overtatt av arbeidsgiveren og ikke av lovbestemt helseforsikring:
 • Anlegg for medisinsk undersøkelse, behandling og pleie av barn sĂĽ vel som for pre-school barnepass (vanlig, direkte kontakt med barn);
 • Forskningsinstitusjoner / Labora-tories (vanlige aktiviteter med kontakt til prøvene infiserte eller mistenkelige prøver og til inneholder patogener eller forurensede gjenstander eller materialer).


Liker Du Dette? Del Med Venner: