Dyscalculia test

For å diagnostisere dyscalculia finnes ulike typer dyscalculi test. Finn ut mer her!

Dyscalculia test

en dyskalkuli test er en viktig del av diagnostikken av dyscalculia. Grunnlaget for dette er beregningstester og tester for intelligensbestemmelse. Blant annet m√• en betydelig forskjell mellom intelligens og datakraft eksistere for √• kunne gj√łre diagnosen dyscalculia. Testresultatene kan ogs√• brukes til oppf√łlging. Les all viktig informasjon om dyscalculia testing her!

ICD-koder for denne sykdommen: ICD-koder er internasjonalt gyldige medisinske diagnosekoder. De finnes f.eks. i legens brev eller p√• uf√łrhetsbevis. F81

Produktoversikt

Dyscalculia test

  • Hvorfor trenger du en dyscalculi test?

  • Dyscalculia - beregningstesten

  • Dyscalculia - IQ-testen

  • Dyscalculia - flere tester

  • Ytterligere komponenter i dyscalculia diagnostikk

Hvorfor trenger du en dyscalculi test?

En dyscalculia test brukes til √• finne beregningsvansker. Til dette form√•l ble en rekke komplekse testprosedyrer ("testbatterier") utviklet og validert. De gj√łres ikke alltid skriftlig, men noen ganger som strukturerte intervjuer - ogs√• med foreldre.

Samlet sett er det et bredt spekter av alders- og pedagogiske svakheter. Dette er sv√¶rt viktig, fordi bare da kan forestillingen av et barn bli vurdert p√• grunnlag av best mulig sammenligningsgruppe. Dessverre er det ikke en god validert dyscalkulittest tilgjengelig for alle aldre og skoletyper som muliggj√łr en sikker diagnose.

Det finnes en rekke online-tester p√• internett. Imidlertid er dyscalculia testing sv√¶rt kompleks og b√łr overlates til spesialister. F√łrst da kan du f√• en korrekt vurdering.

Dyscalculia - beregningstesten

For √• objektivere den matematiske dysfunksjonen og √• evaluere ytelsen i ulike delomr√•der av matematisk tenkning, utf√łres alders- og utdanningsspesifikke beregningstester. De tar ikke bare faget inn, men ber ogs√• om generelle matematiske (grunnleggende) ferdigheter. F√łlgelig skilles det mellom pensumbaserte og kriteriebaserte testprosedyrer. Eksempler er Heidelberg Computing Test, DEMAT, BADYS, BASI MATH, ZAREKI-K, TEDI-MATH, Playful Dyscalculia Tests og andre. Hvilken dyscalkulitest er mest egnet i et bestemt tilfelle, avgj√łres av tilsynsspesialisten. Han vil ogs√• observere barnet n√•r de l√łser oppgavene for √• forst√• hans tenkning og l√łsningsmekanismer.

Ved en slik kalkulasjons svakhetstest kan svakhetene og styrken til barnet identifiseres. Resultatene kan brukes spesielt for individuell behandling. Mange av disse dyscalculietester kan ogs√• brukes til √• overv√•ke og registrere behandlingsforl√łpet.

Dyscalculia - IQ-testen

Hvis dyskalki er mistenkt, m√• en fullstendig IQ-test utf√łres. Per definisjon er IQ p√• 100 gjennomsnittet oppn√•dd av peer-gruppen. Hvis et barn oppn√•r en IQ under 100, er dette verre enn gjennomsnittet. For diagnosering av dyscalculia b√łr minst en intelligens kvotient p√• 70 oppn√•s, ellers kan dyskalculen forklares med lav intelligens.

Vanlige etterretningstester inkluderer Wechsler Intelligence Test (WI), Hamburg Changer Intelligence Test (HAWIK), Kaufmann Assessment Battery for Children og Intelligence Test Structure Test. Disse testene unders√łker ikke bare den samlede IQ, men skiller ogs√• mellom s√•kalte delvise tjenester. Dette gj√łr det mulig √• skille mellom ulike kompetanser som taleforst√•else eller arbeidsminne.

Dyscalculia - flere tester

Det finnes en rekke andre tester som kan brukes til √• teste for andre funksjoner som oppmerksomhet, motivasjon eller mental helse. Disse testene er viktige fordi dyscalculia ofte oppst√•r sammen med oppmerksomhetsunderskuddssyndrom eller lese-stavemessige svakheter. Testvalget vil bli utf√łrt av tilsynsekspert.

Ytterligere komponenter i dyscalculia diagnostikk

en dyskalkuli test Det er ikke nok √• avgj√łre om et barn har et beregningsproblem eller ikke. Andre byggeklosser av dyscalculia diagnostikk inkluderer et diagnostisk intervju med barn og foreldre, en rapport fra skolen og en fysisk eksamen.

Les mer om unders√łkelsene

  • J1 etterforskning
  • J2 etterforskning
  • U unders√łkelser


Liker Du Dette? Del Med Venner: